Zajęcia

Dzieci w naszym przedszkolu korzystają z następujących zajęć:

 • język angielski (4 x w tygodniu dla 4,5 i 6-latków,  3 x w tygodniu dla 2 i 3-latków)

 • rytmika z elementami tańca (2 x w tygodniu), muzyka mocno wpływa na każdego człowieka, a najintensywniej na dzieci, dlatego tak ważne jest, aby miały z nią kontakt od lat najmłodszych. Zajęcia prowadzone według metody Emila Jaques – Dalcroze’a i Carla Orffa pozwalają przedszkolakom doświadczyć i poznać tajniki muzycznego świata poprzez zabawę, taniec, grę na instrumentach oraz śpiewanie piosenek.

 • zajęcia plastyczno – techniczne (2 x w tygodniu)  rozwijające w dziecku zdolności twórcze i ekspresyjne oraz zmysł krytyczny i wrażliwość

 • zajęcia teatralne z elementami pantomimy (1 x w tygodniu), teatr jest dla dzieci rzeczywistością wyjątkową, w której wszystko może się zdarzyć a odtwórca roli ma okazję realizować swoje marzenia, by stać się kimś innym. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości. Jest również okazją do wspaniałej zabawy, dającej wiele satysfakcji.

 • zajęcia taneczne (1 x w tygodniu), zajęcia taneczne to odpowiedź na jedną z ulubionych form zabawy dzieci – ruch przy muzyce. W programie nauka choreografii, którą dzieci reprezentują podczas różnych imprez okolicznościowych,

 • zajęcia przyrodniczo-doświadczalne (1x w tygodniu), zajęcia realizowane są za pomocą metod aktywizujących i praktycznego działania. Dominują w nich doświadczenia i eksperymenty oraz obserwacje.

 • gimnastyka z elementami gimnastyki korekcyjnej (2 x w tygodniu), dzieci w wieku przedszkolnym, powinny mieć zapewnioną wszechstronną, zgodną z potrzebami rozwojowymi aktywność ruchową. Podstawowym celem proponowanych zabaw i ćwiczeń jest przeciwdziałanie powstawaniu oraz pogłębianiu się wad postawy ciała.

 • zajęcia matematyczne ( codziennie), już od najmłodszych lat dzieci powinny mieć dużą bazę doświadczeń, które umożliwią mu nie tylko polubienie matematyki ale także jej zrozumienie. Na zajęcia wprowadzany jest ruch, dużo zabaw logicznych oraz kształtowanie umiejętności dostrzegania zależności.

 • gimnastyka umysłu (1x w tygodniu dla 4,5 i 6-latków), zajęcia prowadzone metodą  Paula Dennisona- to program rozwoju ruchowego, ukierunkowany na łatwe uczenie się dzieci i na stymulowanie ich rozwoju. To także program aktywizacji układu nerwowego i uwalniania od stresu. Zaletą tej metody jest to, iż jej stosowanie wcale nie jest ani praco-, ani czasochłonne. Dzięki ćwiczeniom jesteśmy pewniejsi siebie, łatwiej wyrażamy potrzeby, szybciej i skuteczniej uczymy się . Z radością przyjmujemy informacje i dokonujemy właściwych wyborów.

 

Powyższe zajęcia są wliczone w koszt przedszkola.

Przedszkole współpracuje z logopedą i psychologiem.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom dzieci, w naszym przedszkolu odbywają się również zajęcia dodatkowe:

 • sztuki walki, trening ju-jitsu to nie tylko wspaniała zabawa, ale również odpowiedź na wszelkiego rodzaju naturalne ograniczenia, które posiada większość dzieci w wieku przedszkolnym: problemy z koordynacją ruchową, lęki, nieśmiałość, brak zdecydowania, wyrabia w dzieciach umiejętność współdziałania i współzawodnictwa, buduje wiarę we własne możliwości

 • szachy, to królewska gra rozwijająca umysł dziecka, która uczy logicznego i przestrzennego myślenia, sportowego współzawodnictwa na zasadach fair-play, cierpliwości, przewidywania, koncentracji, skupienia i wyciszenia, trenuje pamięć, kształtuje zmysł kombinacyjny. Zajęcia są nie tylko nauką, ale również wspaniałą intelektualną zabawą.

 • ceramika, zajęcia na których bezkształtne kawałki gliny ożywają jako smoki, dinozaury, psy lub koty. Zgniatanie, ugniatanie i wałkowanie gliny zaspokaja naturalną potrzebę dziecka, przygotowuje w ten sposób rękę do nauki pisania. Znakomicie stymuluje i rozwija układ nerwowy. Rozwija wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, a poza tym, a może przede wszystkim jest wspaniałą zabawą i sprawia dzieciom autentyczną frajdę! W krótkim czasie dzieci zostają prawdziwymi ekspertami w dziedzinie garncarstwa.

 • balet klasyczny jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju osobowości. Program nauki tańca baletowego zakłada opanowanie minimalnej techniki tańca klasycznego oraz zdobycie umiejętności wykonania tańca w formie artystycznej. Wybranie odpowiedniego zestawu ćwiczeń pomoże w uzyskaniu prawidłowej pozycji całego ciała, uzyskaniu i utrzymaniu profesjonalnego wykręcenia nóg, tak zwane en dehors, zwiększeniu rozwartości. Ćwiczenia zwiększą sprawność ruchową i fizyczną, zwiększają takie cechy jak szybkość, siłę, zwinność a przede wszystkim równowagę, lekkość i płynność, świadomość ruchów, swobodę i koordynację.

 • zajęcia sportowe, poprzez proponowanie na zajęciach sportowych ciekawych form aktywności ruchowej, takich jak np. zabawy z elementami rywalizacji, gry i konkurencje sportowe, wyścigi, pragniemy: wprowadzać dzieci w świat różnorodnych doświadczeń ruchowych, pielęgnować i podtrzymywać naturalną formę ruchu, rozwijać w jeszcze większym stopniu ich umiejętności ruchowe, rozbudzać w nich zamiłowanie do wszelkiego rodzaju ruchu i sportu oraz wspierać ich rozwój osobowości

 • zajęcia z Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, znamy swoje części ciała i wiemy jak każda z nich działa. Bezpiecznie się czujemy, gdy otaczającą przestrzeń poznajemy. Wiemy jak używać siły i nie robić krzywdy innym. Umiemy się kimś zaopiekować nie tylko wtedy gdy będzie chorować. Wzbudzamy w innych zaufanie bierzemy odpowiedzialność za swoje działanie. Wspólnie bawić się umiemy innym dobry przykład dajemy. Chętne dzieci na zajęcia zapraszamy, gdyż nudzić się na nich zamiaru nie mamy.

 

Jesteśmy otwarci na propozycję Rodziców dotyczącą zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu

POWYŻSZE ZAJĘCIA SĄ PŁATNE PRZEZ RODZICÓW.

© 2017 Piotruś Pan Przedszkole Niepubliczne.