top of page

Organizacja pracy

W przedszkolu dziecko ma zagwarantowaną fachową opiekę w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30-17.30. Istnieje możliwość dostosowania godzin pobytu dziecka w placówce, na zasadzie odrębnych indywidualnych ustaleń.

Dziecko otrzymuje 4 smaczne posiłki:

  • śniadanie 8.45-9.20

  • obiad 11.30-12.15

  • podwieczorek I 14.30-15.00

  • podwieczorek II 17.15-17.35

Posiłki przygotowywane są przez firmę cateringową. Menu oparte jest na sezonowej dostępności produktów i jest wyliczone pod względem doboru wartości kalorycznej w bilansie dziennym i tygodniowym.               Istnieje możliwość przygotowywania posiłków według indywidualnych diet dziecka.

Czesne za pobyt dziecka w placówce wynosi 1800 PLN. Wysokość opłaty jest stała, lecz placówka zastrzega sobie możliwość jej zmiany w czasie roku szkolnego w uzasadnionych przypadkach.

Przy zawieraniu umowy rodzice wpłacają jednorazową, bezzwrotną opłatę administracyjną, przeznaczoną na fundusz przedszkola, materiały dydaktyczne i plastyczne w wysokości 600 PLN.

W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu, zwracana jest stawka żywieniowa tj.15 PLN za każdy dzień .

Opłata za przedszkole w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez jeden miesiąc wynosi –

750 PLN.

W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH tj. LIPIEC I SIERPIEŃ PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE A OPŁATY ZA TEN OKRES WNOSZONE SĄ NA ZASADACH OGÓLNYCH.

bottom of page