top of page

Plan dnia

7.30-8.15 schodzenie się dzieci do przedszkola; zabawy w kole pod kierunkiem nauczyciela

8.15-8.50 zabawy dzieci w kącikach zabaw; praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem

8.50-9.00 przygotowanie do śniadania; śniadanie

9.30-10.35 zajęcia i czynności objęte tematyką planów dziennych; zajęcia dydaktyczne, plastyczne, teatralne, doświadczalne, język angielski itp.

10.35-11.30 zabawy dzieci na świeżym powietrzu

11.30-12.00 przygotowanie do obiadu; obiad

12.30-14.00 odpoczynek poobiedni; słuchanie bajek itp.

14.00-14.30  zajęcia w grupach (utrwalenie wiadomości z przeprowadzonych przez nauczyciela zajęć)

14.30-15.15 przygotowanie do podwieczorku; podwieczorek

15.15-17.30 rozchodzenie się dzieci; zabawy indywidualne i grupowe pod kierunkiem nauczyciela

 W naszym przedszkolu nie zmuszamy dzieci do spania.

 Dzieci odpoczywają słuchając muzyki relaksacyjnej oraz bajek czytanych przez nauczycielki.

bottom of page